Responsabilitat Social Empresarial

Ens comprometem amb un desenvolupament econòmic que no malmeti el medi ambient.

L’RSE és un nou model que considera que la prosperitat econòmica també ha d’aportar beneficis ambientals i socials.

Compromís de l’RSE:
Desenvolupar un turisme respectuós amb la natura.
Minimitzar i gestionar de forma correcta els residus.
Racionalitzar el consum d’aigua així com el d’energia elèctrica.
logoGSR

Comments : 0